Vega Holistic Wellness

Kopparpeptiden GHK-Cu, nyckeln till UNGDOMENS KÄLLA

Kopparpeptiden GHK-Cu, nyckeln till UNGDOMENS KÄLLA

Loren Pickart PhD har ägnat 45 år av sitt liv att forska runt GHK-Cu.

  • Finns över 5000 studier att tillgå. Loren säger att GHK-Cu återställer våra sjuka celler till ett friskare tillstånd!

  • Allt verifieras via kliniska studier.

Kopparpeptiden, varför är den viktig?

När vi är runt 23 , då har vi ca 40% av GHK-Cu i blodet. Runt 60 års ålder har det sjunkit drastiskt och vi har inte mycket GHK-Cu kvar.

I den åldern går vi in i en naturlig nedbrytnings, det är bland annat därför vi har sämre läkning och återhämtningsförmåga när vi blir äldre.

Redan efter 7 dagars användande av X39 har vi en ny blodbild och vi har fyllt upp vårat förråd av GHK-Cu.

Då börjar kroppen reparera våra Stamceller, och därefter producera nya. GHK-Cu ser till att nyttja den koppar vi har i kroppen.

GHK-Cu är en Emergency Respons Molekyl, den molekyl som signalerar var i kroppen det behövs läkning. Den startar sårläkning. Bildar sårskorpor.

Diabetes patienter – läker 3 gånger snabbare då man tillsatte GHK-Cu i såret.

GHK-Cu påverkar bl a ärrbildning, åldersfläckar och solskador.

Artiklar och info om Kopparpeptiden GHK-Cu

  • En artikel från Kurera om vikten av koppar (Cu).